cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

Kurs olusturma

Matematik ve geometri dersleri vermek istiyorum   ama nasıl hesap açılır nasıl ders oluşturulur. Nasıl ödeme yöntemi oluşturulur olusturdugum dersi nasıl ilgi çekici yapabilirim bilmiyorum

 

Who Me Too'd this topic