cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

Yalın Üretim ve Yönetim

Üretim ,kalite , ARGE mühendisi olmak isteyenler için 13 yıllık Oyak Renault yalın uretim uzmanlığımın ve 36 000 saat eğitim tecrübelerimi sunacağım platformda gelişmeye hazır olun.

Her derste ne olmadığımızı goreceğiz.

Who Me Too'd this topic