I have a new Course. But I want it to be interesting

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

I have a new Course. But I want it to be interesting

Hızlı Okuma üzerine 3 kitap yazdım. Yaklaşık 20 yıldır hızlı okuma üzerine çalışıyorum.
Yeni bir kurs açtım. Bu kursun hızlı okumaya ilgi duyan herkes tarafından görülmesini ve gözden geçirilmesini istiyorum. Biliyorum ki incelediklerinde gerçek ve özgün bir kurs olduğunu görecekler. Ama bu aşamaya gelene kadar ne yapmalıyım?
Lütfen kursumu inceler misiniz?
Kursumla ilgili yorumlarınızı bana yazar mısınız?
fikirlerinize ihtiyacım var.
ve sana güveniyorum.

 

MSK
2 Replies
Bella
Community Manager
Community Manager

Hi @mustafask

 

Congratulations on publishing your course! Your experience is impressive. I recommend taking a look at the following resources to help you improve your course landing page and make it more discoverable on the platform: 

 

Good luck! 🙂

 

Bella Almeida

Udemy Community

Thank u

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
First-time course creation
Decided to take the plunge and create your own Udemy course? Check out some incredible Udemy success stories, and get inspired by your fellow instructors!